ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ดูข้อมูล    คู่มือการใช้งาน        ตัวอย่าง  พนักงานราชการ   ธุรการโรงเรียน   

 

 

1 บุรีรัมย์พิทยาคม
2 ภัทรบพิตร
3 บัวหลวงวิทยาคม
4 พระครูพิทยาคม
5 สองห้องพิทยาคม
6 กนกศิลป์พิทยาคม
7 สวายจีกพิทยาคม
8 หนองตาดพิทยาคม
9 กลันทาพิทยาคม
10 ธารทองพิทยาคม
11 ลำปลายมาศ
12 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
13 จตุราษฏร์พิทยาคม
14 เมืองแฝกพิทยาคม
15 ทะเมนชัยพิทยาคม
16 ชำนิพิทยาคม
17 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
18 กระสังพิทยาคม
19 ลำดวนพิทยาคม
20 ชุมแสงพิทยาคม
21 สูงเนินพิทยาคม
22 ประโคนชัยพิทยาคม
23 บ้านบุวิทยาสรรค์
24 ไพศาลพิทยาคม
25 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
26 แสลงโทนพิทยาคม
27 บ้านกรวดวิทยาคาร
28 โนนเจริญพิทยาคม
29 พลับพลาชัยพิทยาคม
30 ห้วยราชพิทยาคม
31 นางรอง
32 สิงหวิทยาคม
33 นางรองพิทยาคม
34 ทุ่งแสงทองพิทยาคม
35 พิมพ์รัฐประชาสรรค์
36 เหลืองพนาวิทยาคม
37 ถนนหักพิทยาคม
38 หนองกี่พิทยาคม
39 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
40 ร่วมจิตต์วิทยา
41 ละหานทรายวิทยา
42 ตาจงพิทยาสรรค์
43 ละหานทรายรัชดาภิเษก
44 ไทยเจริญวิทยา
45 ปะคำพิทยาคม
46 หนองหงส์พิทยาคม
47 ห้วยหินพิทยาคม
48 โนนสุวรรณพิทยาคม
49 สามัคคีพิทยาคม
50 ร่มเกล้า บุรีรัมย์
51 พนมรุ้ง
52 คูเมืองวิทยาคม
53 ตูมใหญ่วิทยา
54 มัธยมพรสำราญ
55 พุทไธสง
56 เมืองแกพิทยาคม
57 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
58 สะแกพิทยาคม
59 สมเสม็ดวิทยา
60 ร่อนทองพิทยาคม
61 สตึก
62 นาโพธิ์พิทยาคม
63 อุดมอักษรพิทยาคม
64 กู่สวนแตงพิทยาคม
65 แคนดงพิทยาคม
66 ดงพลองพิทยาคม